Μια συζήτηση για τις Τράπεζες Τροφίμων και την σπατάλη τροφίμων στην Ευρώπη.

Πρόγραμμα Παναγής Βουρλούμης, Πρόεδρος, Τράπεζα Τροφίμων – Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας και της σπατάλης Άννα Φουλίδη, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής και Νομοθεσίας Τροφίμων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Angela Frigo, Γ. Γραμματέας, Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων Ευρώπης (FEBA) Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων Ευρώπης – δομή και λειτουργία. Οδηγίες της ΕΕ για δωρεές τροφίμων. (παρουσίαση pdf)…

#Bravo Sustainability Award!

The Greek Food Bank was awarded for the food collection they organized in 2018. About the food collection The objective of such an action is dual:  – Collect specific types of foodstuffs that are not, or only in small amounts, donated by food companies. – Raise awareness and inform the public about the actions of…