Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα καθώς αφορά όλους ανεξάρτητα από κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις, προάγει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

Η Τράπεζα Τροφίμων λειτουργεί με την βοήθεια και υποστήριξη εθελοντών, τόσο σε καθημερινές λειτουργίες, όσο και για την υλοποίηση προγραμματισμένων δράσεων.

Μια μικρή εθελοντική πράξη

Ένα μεγάλο ευχαριστώ!

Για να γίνεις εθελοντής στείλε μας ένα μήνυμα στο [email protected].