Μια συζήτηση για τις Τράπεζες Τροφίμων και την σπατάλη τροφίμων στην Ευρώπη.

Πρόγραμμα Παναγής Βουρλούμης, Πρόεδρος, Τράπεζα Τροφίμων – Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας και της σπατάλης Άννα Φουλίδη, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής και Νομοθεσίας Τροφίμων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Angela Frigo, Γ. Γραμματέας, Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων Ευρώπης (FEBA) Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων Ευρώπης – δομή και λειτουργία. Οδηγίες της ΕΕ για δωρεές τροφίμων. (παρουσίαση pdf)…