«Επισιτιστικές ανάγκες γενικού πληθυσμού» 2 – Έρευνα της Τρ. Τροφίμων για το 2022

Το παρόν τεύχος αποτελεί συνέχεια της έρευνα που δημοσίευσε η Τράπεζα Τροφίμων τον Ιανουάριο του 2021 ”επισιτιστικές ανάγκες γενικού πληθυσμού” (βλέπε εδώ).  Εξετάζει το μέγεθος της επισιτιστικής ανασφάλειας, τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, τον τρόπο με τον οποίον οι εξελίξεις επηρεάζουν το πρόβλημα.   Τα τελευταία δύο χρόνια οι διεθνείς…