Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

εφαρμογή στην Ελλάδα - περιγραφή και σχόλια

Με προϋπολογισμό περίπου €4 δισ για την περίοδο 2014-2020, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) στηρίζει τις δράσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παροχή τροφίμων και βασικής υλικής βοήθειας στους απόρους. Βασική ευθύνη των κρατών είναι η συμμετοχή στην δαπάνη με 15% καθώς και ο κατάλληλος σχεδιασμός, για την απορρόφηση των πόρων και την σωστή διανομή της υλικής βοήθειας.

Αν και η διαχειριστική αρχή μας επιβεβαίωσε ότι η απορρόφηση έχει φθάσει στο 20%, θεωρούμε ότι τα προβλήματα στην διακίνηση των τροφίμων συνεχίζουν να υπάρχουν, κι ότι οι προτάσεις μας μπορούν να συνεισφέρουν θετικά.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ταμείου Ευρωπαϊκης Βοηθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD). Εφαρμογή στην Ελλάδα – περιγραφή και σχόλια.

ΤΕΒΑ εφαρμογή στην Ελλάδα, περιγραφή, σχόλια

Η Τράπεζα Τροφίμων, ως μέλος της Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων Ευρώπης (FEBA) μετέχει σε συναντήσεις του Ευρωπαϊκού «Δικτύου για το TEBA» και παρακολουθεί τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η επιτυχής διαχείριση του προγράμματος σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η εμπειρία της από τις συναντήσεις αυτές αλλά και από τις επαφές της με τον διαχειριστή του προγράμματος (ΕΙΕΑΔ), Δήμους και άλλες οργανώσεις, έχουν οδηγήσει την Τράπεζα Τροφίμων στο συμπέρασμα ότι η αδυναμία εκτελέσεως του προγράμματος εδώ, οφείλεται σε λάθος σχεδιασμό.

Στο παρόν έντυπο περιγράφουμε συνοπτικά το πρόγραμμα, την ως τώρα πορεία εκτέλεσής του στην Ελλάδα και προτείνουμε ριζική αλλαγή της φιλοσοφίας επάνω στην οποία βασίζεται ο τωρινός σχεδιασμός του.