Η ιδέα μιας Τράπεζας Τροφίμων ξεκινάει από τον Van Hengel το 1967 στις ΗΠΑ και από εκεί, το 1984 ιδρύεται η 1η Τράπεζα Τροφίμων στην Γαλλία, με κύριο σκοπό την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με τρόφιμα καλής ποιότητας που δεν μπορεί να απορροφήσει η αγορά.

Γρήγορα, ιδρύεται η 2η Τράπεζα Τροφίμων στις Βρυξέλες και το 1986 διαμορφώνεται η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Τραπεζών Τροφίμων (FEBA). Μέχρι το 1994 δημιουργούνται τράπεζες τροφίμων σε Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Πολωνία με την ελληνική Τράπεζα Τροφίμων να εντάσσεται ως ισότιμο μέλος στην ομοσπονδία το 1995.

Προωθώντας το foodbanking, ονειρευόμαστε μια Ευρώπη, στην οποία κάθε πολίτης θα έχει επαρκή και ισορροπημένη διατροφή.

Συνεισφέρουμε στην καταπολέμηση της πείνας, συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, προωθούμε την αλληλεγγύη.