ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΡΟΦ. ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

Στην περιοχή του Μεταξουργείου, μια περιοχή με πολλά προβλήματα, ο π.Σπυρίδων Παπασπύρος και οι συνεργάτες του, δίνουν καθημερινά τον καλύτερο τους εαυτό. Η ενορία έχει αναλάβει το καθημερινό συσσίτιο 40 συνανθρώπων μας και την μηνιαία διανομή τροφίμων σε 105 οικογένειες. Η Τράπεζα Τροφίμων είναι αρωγός της προσπάθειας αυτής από το 2012 συνεισφέροντας στην κάλυψη των αναγκών αυτών των ανθρώπων που τόσο το έχουν ανάγκη.