Στατικά και Γεωτεχνικά προβλήματα

στο κτήριο της Τράπεζας Τροφίμων

Η Τράπεζα Τροφίμων λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της στο Κρυονέρι Αττικής, σε ένα κτήριο με γραφεία και αποθήκη δύο ορόφων, συνολικής έκτασης 1.500τμ. Είναι πλήρως εξοπλισμένη με θαλάμους ψύξης 30τμ, και θαλάμους κατάψυξης 18τμ, ενώ διαθέτει αναβατόριο 1.000kgr για την μεταφορά φορτίων στους δύο ορόφους, και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

Από αυτές τις εγκαταστάσεις, από το 2001 έχει προσφέρει περισσότερους από 23.000 τόνους προϊόντων για 550 συσσίτια και ιδρύματα στην Αττική, στηρίζοντας επιπλέον και τις άλλες Τράπεζες Τροφίμων στην Ελλάδα (περισσότερα).

 

 

Σε τυχαίο τεχνικό έλεγχο -στα μέσα του 2021- εντοπίστηκαν ενδείξεις για γεωτεχνικά προβλήματα για τα οποία έγινε μελέτη από την εταιρία ReTech S.A. – Κ. Αντωνόπουλος και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Από τα αποτελέσματα των μελετών εντοπίστηκαν προβλήματα που αφορούν το έδαφος και τον φέρον οργανισμό του κτηρίου (δοκάρια, κολώνες).

 

Συμπερασματικά, τα προβλήματα του κτηρίου του Ιδρύματος εντοπίζονται σε δύο επιμέρους θέματα.

  1. προβλήματα που δημιουργούνται από την σύσταση του υπεδάφους, και τα υπόγεια ύδατα τα οποία περνάνε ανάμεσα στα θεμέλια του κτηρίου και τα επηρεάζουν αρνητικά,  και
  2. κατασκευαστικά προβλήματα σχετικά με την θεμελίωση και την στατικότητα, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται εκτεταμένες ρωγμές σε κολώνες, δοκάρια και πλάκες.

Τα προβλήματα στο κτήριο σε συνδυασμό με την κακή σύσταση του εδάφους δεν εγγυώνται την σωστή συμπεριφορά του σε περίπτωση ενός σεισμού σχεδιασμού. 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, απαιτούνται:

  1. εργασίες για την επίλυση των προβλημάτων του υπεδάφους (κατασκευή στραγγιστηρίου στον περιβάλλοντα χώρο, την διενέργεια τσιμεντενέσεων και ρητινοενέσεων) / Πρώτος προϋπολογισμός ~ 50.000 ευρώ + ΦΠΑ. 
  2. η ενίσχυση της αποδυναμωμένης θεμελίωσης και του φέροντος οργανισμού του κτηρίου (κολώνες, δοκάρια, κλπ) – σκυροδέματα θεμελίωσης και πεδιλοδοκοί, τοπόθετηση μεταλλικών υποστηλωμάτων και συνθετικών υλικών / Πρώτος προϋπολογισμός ~ 180.000 ευρώ + ΦΠΑ.

αρχεία μελετών

στιγμιότυπα από τις μελέτες

αρχική αυτοψία, 2021
γενικές φωτογραφίες