58 εταιρίες μας προσέφεραν δωρεάν τα προϊόντα τους, τους τελευταίους 2 μήνες του 2017, ενώ καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς δεχθήκαμε προϊόντα 100 εταιριών!

Σας ευχαριστούμε όλους που μας βοηθάτε, να βοηθάμε! καλή χρονιά!