Δωρεές Τροφίμων

Δωρεές Τροφίμων

Η Τράπεζα Τροφίμων, δέχεται δωρεές τροφίμων από εταιρίες, των οποίων τα προϊόντα προσφέρει δωρεάν σε συσσίτια και ιδρύματα. Τα προϊόντα αυτά, ενώ είναι κατάλληλα για κατανάλωση, δεν μπορούν να απορροφηθούν από την αγορά, με πιθανότερο ενδεχόμενο την καταστροφή τους και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Χρόνια λειτουργίας
0 +

Η αναδιανομή των τροφίμων που περισσεύουν, μέσω των Τραπεζών Τροφίμων είναι μια διεθνής καλή πρακτική που συνίσταται για την προστασία του περιβάλλοντος και την κάλυψη επισιτιστικών αναγκών. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζει την ορθολογική διαχείριση των τροφίμων, για την παραγωγή των οποίων διατέθηκαν πολύτιμοι φυσικοί και οικονομικοί πόροι, καθώς και ανθρώπινο κεφάλαιο.

Η Τράπεζα Τροφίμων διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη αποθήκη, με θαλάμους ψύξης – κατάψυξης και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να μπορεί να διαχειριστεί εύκολα και σωστά κάθε δωρεά τροφίμων.

Ευρύτερα, σε όλη την Ελλάδα οι 7 Τράπεζες Τροφίμων παρέχουν τρόφιμα σε 333 συσσίτια και ιδρύματα, για περισσότερους από 128.000 ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Μέσα απο τη δημιουργία ενός συγκροτημένου δικτύου στην Αττική στηρίζονται 160 συσσίτια και ιδρύματα, ανάμεσα στα οποία :

12

Γηροκομεία

98

Συσσίτια

11

Ιδρύματα φροντίδας παιδιών

23

Φορείς υποστήριξης ΑμεΑ

4

Δομές Υποστήριξης προσφύγων και μεταναστών

4

Κέντρα απεξάρτησης

3

Οικοτροφεία

5

Διάφορες δομές

Οι άνθρωποι που απευθύνονται στα συσσίτια έχουν ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα – για διάφορους λόγους- ενώ οι δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν, πιέζουν το οικογενειακό εισόδημα ακόμα περισσότερο, και τελικά οδηγούνται σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας.

είστε εταιρία που μπορει

να προσφέρει τρόφιμα;

Περισσότερες από 180 εταιρίες προσφέρουν προϊόντα τους στην Τράπεζα Τροφίμων!

Τρόφιμα, αναψυκτικά, καθαριστικά και είδη προσωπικής υγιεινής, κατάλληλα προς κατανάλωση, συγκεντρώνονται στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας Τροφίμων, στο Κρυονέρι Αττικής, και μοιράζονται σε επιλεγμένα συσσίτια και ιδρύματα του λεκανοπεδίου.

Η Τράπεζα Τροφίμων με το δίκτυο των συσσιτίων και ιδρυμάτων που στηρίζει, μπορεί να διαθέσει προς κατανάλωση μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ακόμα και 2-3 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης τους. Διαθέτει 2 θαλάμους ψύξεως και 2 θαλάμους καταψύξεως με χωρητικότητα 38 και 15 παλέτες, αντίστοιχα, βιομηχανικό αναβατόριο, παλετοφόρα και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Σκοπός της, τα τρόφιμα που είναι κατάλληλα προς κατανάλωση να προσφέρονται σε συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη, αντί να καταστρέφονται επιβαρύνοντας και το περιβάλλον.

Γιατί τα τρόφιμα είναι ακόμα, ανάγκη ανεκπλήρωτη για πολλούς . . .

Ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης, ένα μεγάλο ευχαριστώ.

0

Συσσίτια & Ιδρύματα

δέχονται, συστηματικά, την υποστήριξη των Τραπεζών Τροφίμων, με τελικούς ωφελούμενους περισσότερους από 128.000 συνανθρώπους μας.

 
 

Η Τράπεζα Τροφίμων, από το 1995, συνεργάζεται με όλες τις μεγάλες εταιρίες παραγωγής και εμπορίας τροφίμων, έχοντας και την στήριξη του ΣΕΒΤ και της πρωτοβουλίας ”ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ”. Με την χρήση κατάλληλου λογισμικού, καταγράφει πλήρως όλες τις δωρεές που δέχεται και προσφέρει σε επιλεγμένα συσσίτια και ιδρύματα, έχοντας την πλήρη εικόνα για όλη την διακίνηση.

Αναπτύσσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και εθελοντικές δράσεις, σε συνεργασία με εταιρίες και άλλους φορείς, ενημερώνοντας για το έργο της και πολλαπλασιάζοντας τα ωφέλη στην κοινωνία.