Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής

16 Οκτωβρίου

Σε όλη την Ευρώπη η σπατάλη τροφίμων εκτιμάται σε 88 εκατομμύρια τόνους ετησίως, με την αξία τους να φθάνει τα 145 δισεκατομμύρια ευρώ (FUSIONS, 2016). Ενώ το 20% των τροφίμων που παράγονται δεν φθάνουν ποτέ στην κατανάλωση, 33 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν ένα σωστό γεύμα κάθε δύο μέρες (Eurostat, 2018).

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, το 2020 το 12,8% του πληθυσμού δεν είχε τη δυνατότητα να τραφεί με υγιεινή και θρεπτική τροφή (ΕΛΣΤΑΤ, 2021).

Το βασικό πρόβλημα των οικογενειών, είναι τα χαμηλά εισοδήματα. Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό συνυπάρχει με πρόσθετα ζητήματα (έλλειψη κατοικίας, προβλήματα υγείας, ψυχολογικά προβλήματα), τα οποία επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η επισιτιστική ανασφάλεια είναι μία ένδειξη για τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν. Σίγουρα, τα προβλήματα αυτά δεν λύνονται εύκολα, και ίσως είναι αδύνατο να λυθούν πλήρως. Ωστόσο, η τροφή ως θεμελιώδης ανάγκη θα πρέπει να ικανοποιηθεί με προτεραιότητα, προστατεύοντας έτσι και την κοινωνική συνοχή.

 

Δείτε παρακάτω την έρευνα “Επισιτιστικές Ανάγκες Γενικού Πληθυσμού“, μια εργασία της Τράπεζας Τροφίμων για τις ανάγκες των ανθρώπων που βοηθάμε.

Έρευνα της Τράπεζας Τροφίμων “επισιτιστικές ανάγκες γενικού πληθυσμού”