Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής

16 Οκτωβρίου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ναι στην απόλαυση!
Όχι στην σπατάλη Τροφίμων!

Group 340

Καθένας από εμάς, πετάει στα σκουπίδια 87 kgr τροφίμων ετησίως (Eurostat).

Group 350
Group 340

Στην Ελλάδα, 2.048.189 τόνοι τροφίμων σπαταλώνται κάθε χρόνο (Eurostat).

Group 350
Group 340

Οι εταιρίες παραγωγής και εμπορίας τροφίμων σπαταλάνε κάθε χρόνο στην Ελλάδα 525.630 τόνους τροφίμων. Πολλά από αυτά τα τρόφιμα, θα μπορούσαν να διατεθούν δωρεάν για ανθρώπινη κατανάλωση (Eurostat).

Group 350
Group 340

Τα απόβλητα τροφίμων έχουν τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αφού αντιστοιχούν σε 252 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 ή περίπου στο 16 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από το σύστημα τροφίμων της ΕΕ.

Group 350
Group 340

Ένα τετραμελές νοικοκυριό θα εξοικονομήσει κατά μέσο όρο περίπου 400 ευρώ ετησίως, αν μειωθεί η σπατάλη τροφίμων.Καθένας από εμάς, πετάει στα σκουπίδια 87 kgr τροφίμων ετησίως (Eurostat).

Group 350
Group 340

Σε 30 χώρες της Ευρώπης, 351 Τράπεζες Τροφίμων λειτουργούν καθημερινά για τον περιορισμό της σπατάλης και της επισιτιστικής ανασφάλειας. Το 2022, 876.316 τόνοι τροφίμων δόθηκαν σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

Group 350
Group 340

Στην Ελλάδα, το 2022 οι Τράπεζες Τροφίμων διαχειριστήκαμε 1.972 τόνους προϊόντων από δωρεές εταιριών.

Group 350

Τα απόβλητα τροφίμων έχουν τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αφού αντιστοιχούν σε 252 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 ή περίπου στο 16 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από το σύστημα τροφίμων της ΕΕ.

Ένα τετραμελές νοικοκυριό θα εξοικονομήσει κατά μέσο όρο περίπου 400 ευρώ ετησίως, αν μειωθεί η σπατάλη τροφίμων.

Σε 30 χώρες της Ευρώπης, 351 Τράπεζες Τροφίμων λειτουργούν καθημερινά για τον περιορισμό της σπατάλης και της επισιτιστικής ανασφάλειας. Το 2022, 876.316 τόνοι τροφίμων δόθηκαν σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

Στην Ελλάδα, το 2022 οι Τράπεζες Τροφίμων διαχειριστήκαμε 1.972 τόνους προϊόντων από δωρεές εταιριών.

diagram-01
diagram-02
diagram-03

Δείτε παρακάτω την έρευνα “Επισιτιστικές Ανάγκες Γενικού Πληθυσμού”, μια εργασία της Τράπεζας Τροφίμων για τις ανάγκες των ανθρώπων που βοηθάμε

Έρευνα της Τράπεζας Τροφίμων “επισιτιστικές ανάγκες γενικού πληθυσμού”