Σήμερα παίρνουν προϊόντα 125 οικογένειες με ανήλικα τέκνα. Αύριο εκατό οικογένειες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Ήδη έχουν βοηθηθεί άλλες 50 οικογένειες!

Η Τράπεζα Τροφίμων Δράμας συνεχίζει το έργο της, σε μια περιοχή με πολλές δυσκολίες, αλλά με σπουδαίους ανθρώπους!