Διαβάστε το άρθρο στην εφημερίδα “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” με τίτλο: “Αριστείο Εξαιρετικής Προσφοράς στο Ίδρυμα Τράπεζα Τροφίμων, Χρ. Δαμουλιανού” εδώ