Έρευνα της Τράπεζας Τροφίμων 

“επισιτιστικές ανάγκες γενικού πληθυσμού”

Η δουλειά της Τράπεζας Τροφίμων μας φέρνει σε συνεχή επαφή με οργανώσεις που βρίσκονται στην βάση της κοινωνικής φροντίδας. Οργανώσεις που βασίζονται στην πρωτοβουλία ιδιωτών που αποφασίζουν να δώσουν από τον εαυτό τους για να βοηθούν τους λιγότερο τυχερούς. Πολλές είναι μικρές, αθόρυβες, σχεδόν αόρατες, αλλά όλες μαζί, μικρές και μεγάλες, συνθέτουν ένα πολύ εκτεταμένο ιστό που συμπληρώνει κενά που δεν προλαβαίνει να καλύψει η κρατική πρόνοια. Όντας κοντά στα προβλήματα της κοινωνίας, οι οργανώσεις αυτές -σύλλογοι, σωματεία, συσσίτια, κλπ.- έχουν άμεση γνώση των αναγκών και μπορούν να βοηθούν πιο αποτελεσματικά, χωρίς υπερβολικές γραφειοκρατικές διατυπώσεις, εκείνους που έχουν ανάγκη. Ενώ όμως παντού αλλού η ιδιωτική φιλανθρωπία αναγνωρίζεται επίσημα και επιβραβεύεται, στην Ελλάδα, αντί να αξιοποιείται από το κράτος, συχνά αντιμετωπίζεται με καχυποψία. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που μας έκανε να αποφασίσουμε να μάθουμε περισσότερα γι’ αυτήν, και αρχίζουμε με μια έρευνα στον χώρο που μας είναι οικείος – τα συσσίτια. Ποιοι τα οργανώνουν; Ποιους βοηθούν; Τι ανάγκες έχουν σε τρόφιμα; Που τα βρίσκουν και από ποιους; Απλές ερωτήσεις. Τα 46 συσσίτια που διαλέξαμε, όλα στην Αττική, ταΐζουν τακτικά 16.916 άτομα. Είναι ένα μικρό δείγμα των εκατοντάδων που λειτουργούν στην χώρα.

Ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι λόγω κρίσης και πανδημίας, ο αριθμός εκείνων που προσφεύγουν σ’ αυτά αυξάνεται συνεχώς, όπως και οι ανάγκες κατ’ άτομο. Το άλλο ότι τα συσσίτια δεν λαμβάνουν σχεδόν καμία βοήθεια από την κεντρική κυβέρνηση. Αυτό το δεύτερο, ενώ έχει στην διάθεσή της προγράμματα όπως το ΤΕΒΑ που διαχειρίζονται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που η ΕΕ μας δίνει ειδικά για την καταπολέμηση της πείνας, και από τα οποία η χώρα μας απορροφά μόνο ένα μικρό ποσοστό.

Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στενότερη συνεργασία ανάμεσα στην Κεντρική Κυβέρνηση και τον ιστό των συσσιτίων και εν γένει των φιλανθρωπικών οργανώσεων ιδιωτικής πρωτοβουλίας θα είχε μόνο θετικά αποτελέσματα για το σύνολο της κοινωνίας.

Παναγής Βουρλούμης

Πρόεδρος, Τράπεζα Τροφίμων

Στην Ελλάδα, η επισιτιστική ανασφάλεια αυξήθηκε κατά 48%, από το 2010, στο 2019.

Ενώ το 2010 βρισκόταν στην 15η θέση, το 2019 έχει την 5η θέση στην ΕΕ.