Ιστορία

Όραμα του Γερ. Βασιλόπουλου, η Τράπεζα Τροφίμων ιδρύεται το 1995 ως ανεξάρτητο και αυτοδιοίκητο κοινωφελές ίδρυμα (Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 540/21.6.95). Είναι ο 1ος φορέας στην Ελλάδα με αποκλειστικό σκοπό την καταπολέμηση της πείνας και τον περιορισμό της σπατάλης. Από την ίδρυσή της εντάσσεται ως ισότιμο μέλος στην Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων Ευρώπης (FEBA), φέρνοντας στην Ελλάδα το πρότυπο και την δομή των υπολοίπων Τραπεζών Τροφίμων της Ευρώπης.

Σε μια πολύ διαφορετική εποχή, προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει αντιμετωπίζοντας προβλήματα επισιτιστικής ανασφάλειας, ενώ παράλληλα εκατοντάδες τόνοι τροφίμων που θα κατέληγαν στις χωματερές, στηρίζουν το έργο ιδρυμάτων και συσσιτίων όλης της Αττικής. Από ένα μικρότερο κτήριο στα Μελίσσια, το 2001 μεταφέρεται στις σημερινές της εγκαταστάσεις στο Κρυονέρι Αττικής. Μία ακόμα προσφορά του Γερ. Βασιλόπουλου προς την Τράπεζα Τροφίμων!

Σε ένα χώρο 1.500τ.μ., με αποθήκη δύο ορόφων, θαλάμους ψύξης – κατάψυξης και όλο τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό, συγκεντρώνει τρόφιμα, αναψυκτικά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής, τα οποία προσφέρει δωρεάν, με μόνο όφελος την χαρά της προσφοράς!

Σε όλη την πολυετή λειτουργία της, δεν έχει πάρει ούτε 1€ από το κράτος! Βασίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία, προάγοντας τον εθελοντισμό, ενώ παράλληλα αναπτύσσει σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα της.

Είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα για υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (09211ΙΔΕ16006Ο14Ν/0505) και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (09211ΙΔΕ16006Ο14Ν/0440), ενώ παράλληλα ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές.

Το 1998, ιδρύεται παράρτημα στην Θεσσαλονίκη, το οποίο από τις αρχές του 2015 λειτουργεί ανεξάρτητα ως Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλονίκης. Έκτοτε, με πρωτοβουλίας της, λειτουργούν Τράπεζες Τροφίμων σε Δράμα, Θεσσαλία (Λάρισα), Ήπειρο (Άρτα), Κρήτη (Ηράκλειο) και την περιφέρεια δυτικής Ελλάδας (Πάτρα), ως ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα που εφαρμόζουν το ίδιο μοντέλο λειτουργίας, σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες.

Ομιλία του Προέδρου της Τράπεζας Τροφίμων, Γερ. Βασιλόπουλου, κατά την τελετή των εγκαινίων του νέου κτηρίου στο Κρυονέρι Αττικής, 31 Μαΐου 2001.