Η «αξία» κάθε καλαθιού προορίζεται αποκλειστικά για αγορά τροφίμων.