Διαβάστε το κείμενο από την εφημερίδα “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” για Τεράστιο το κόστος της σπατάλης τροφίμων εδώ