OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η βιωσιμότητα της Τράπεζας Τροφίμων, βασίζεται στο κεφάλαιο και τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, προσφορά του ιδρυτή της, Γερ. Βασιλόπουλου. Παράλληλα, φίλοι και υποστηρικτές της προσπάθειάς της, προσφέρουν μικρότερες ή μεγαλύτερες δωρεές για την κάλυψη των ελάχιστων λειτουργικών εξόδων και την αγορά τροφίμων.

Η Τράπεζα Τροφίμων πληρεί κάθε υποχρέωσή της απέναντι στην πολιτεία, χωρίς να έχει πάρει από κρατικά ή κοινοτικά κονδύλια ούτε 1€.

Ελέγχεται από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, ενώ επιπλέον η εταιρεία Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, έχει διενεργήσει έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4449/2017. Αντίστοιχοι έλεγχοι έχουν γίνει και για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2014 και 2015. 

ωφελούμενοι σε όλη την Αττική
0 +
λειτουργικές δαπάνες για κάθε kgr προϊόντων το 2021
0
benefit / cost
0
τόνοι προϊόντων το 2021
0