Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Τράπεζας Τροφίμων, 31 Μαΐου 2001.

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Τράπεζας Τροφίμων, 31 Μαΐου 2001.