Άννα Παναγιωταρέα, Γερ. Βασιλόπουλος - Εφημερίδα Καθημερινή, 17/7/1994

Άννα Παναγιωταρέα, Γερ. Βασιλόπουλος – Εφημερίδα Καθημερινή, 17/7/1994