Σε συνεργασία με κοινωφελή ιδρύματα και άλλους φορείς η Τράπεζα Τροφίμων συμμετέχει σε επισιτιστικά προγράμματα, παρέχοντας την τεχνογνωσία και την εξειδίκευσή της. Μέσα στο 2015, 80.000 kgr τροφίμων κάλυψαν συγκεκριμένες ανάγκες 20 περίπου, επιλεγμένων φορέων στα πλαίσια προγραμμάτων του Ιδρύματος Μποδοσάκη, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και του Hellenic Hope. [su_divider]