Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Με προϋπολογισμό περίπου €4 δισ για την περίοδο 2014-2020, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) στηρίζει τις δράσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παροχή τροφίμων και βασικής υλικής βοήθειας στους απόρους. Βασική ευθύνη των κρατών είναι η συμμετοχή στην δαπάνη με 15% καθώς και ο κατάλληλος σχεδιασμός, για την απορρόφηση των πόρων και την σωστή διανομή της υλικής βοήθειας.

Αν και η διαχειριστική αρχή μας επιβεβαίωσε ότι η απορρόφηση έχει φθάσει στο 20%, θεωρούμε ότι τα προβλήματα στην διακίνηση των τροφίμων συνεχίζουν να υπάρχουν, κι ότι οι προτάσεις μας συνεισφέρουν θετικά.

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD). Εφαρμογή στην Ελλάδα – περιγραφή και σχόλια.