Συνολικά, τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί μέχρι στιγμής

ποτήρια γάλα και δημητριακά
0
παιδιά ήταν οι τελικοί αποδέκτες
0

Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει ανάγκες παιδιών σε ορφανοτροφεία, με ειδικές ανάγκες και από πολύτεκνες οικογένειες, σε συνεργασία με 12 φορείς σε όλη την Αττική, για όλο το 2024.

Το πρόγραμμα στηρίζει 12 Ιδρύματα

Το Emergency Food Fund είναι ένα πρόγραμμα ‘ομπρέλα’ που περιλαμβάνει διακριτές δράσεις αγοράς τροφίμων, από συγκεκριμένους χρηματοδότες, για διατροφικές ανάγκες ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από τα μέσα του 2020, λόγω και των νέων αναγκών που προέκυψαν από την επιδημία.