Ανώνυμος δωρητής

( Εταιρία από τον κλάδο των Κατασκευών )

Μία νέα δράση από την Τράπεζα Τροφίμων, που θα διαρκέσει όλο το 2023, με σκοπό την παροχή βασικών ειδών διατροφής σε 20 συσσίτια της Αττικής και 9 της Θεσσαλονίκης, με αποδέκτες 8.150 ανθρώπους.

#thx_anonymous

Στην Ελλάδα, η επισιτιστική ανασφάλεια αγγίζει το 12.4% του πληθυσμού, ενώ βρίσκεται στην 5η υψηλότερη θέση ανάμεσα στις χώρες τις Ευρώπης. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας και κάθε -μικρή έστω μεταβολή στο εισόδημά τους, επηρεάζει άμεσα την δυνατότητά τους να αγοράζουν τρόφιμα.

Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα στο πρόγραμμα Emergency Food Fund και υλοποιείται υποστήριξη ενός δωρητή, οποίος θα ήθελε να διατηρήσει την ανωνυμία του. 

Ένας άνθρωπος βρίσκεται σε επισιτιστική ανασφάλεια όταν δεν έχει ασφαλή πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες ασφαλών και θρεπτικών τροφίμων. Η επισιτιστική ανασφάλεια έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα ψυχικής και φυσικής ανάπτυξης, να επηρεάσει τις επιδόσεις των παιδιών στο σχολείο και να οδηγήσει σε παχυσαρκία.

Το Emergency Food Fund είναι ένα πρόγραμμα ‘ομπρέλα’ που περιλαμβάνει διακριτές δράσεις αγοράς τροφίμων, από συγκεκριμένους χρηματοδότες, για διατροφικές ανάγκες ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από τα μέσα του 2020, λόγω και των νέων αναγκών που προέκυψαν από την επιδημία.