Νέα Τράπεζα Τροφίμων στην Δυτική Ελλάδα

εγκαίνια στην Τράπεζα Τροφίμων Δυτικής Ελλάδας Με την πρωτοβουλία της αμκε Co2gether και την υποστήριξή μας, ιδρύθηκε στην Πάτρα μία ακόμα Τράπεζα Τροφίμων που θα καλύπτει επισιτιστικές ανάγκες σε όλη την περιφέρεια. Μέσω της Τράπεζας Τροφίμων θα συλλέγονται τρόφιμα μακράς διάρκειας από μεγάλες αλυσίδες supermarket, τοπικές επιχειρήσεις τροφίμων αλλά και πολίτες, τα οποία στη συνέχεια θα προσφέρονται  σε…

Food needs in the general population

Food needs in the general population Survey on the needs of soup kitchens supported by the Athens Food Bank Food Bank’s main job is to redistribute food to meet food needs, while also reducing food waste, which is high in Greece. Food which is fit for consumption but cannot be absorbed by the market, along with…

‘The dream’ a fairy tale edited by the Food Bank

‘The dream’ a fairy tale edited by the Food Bank An initiative undertaken by the Thessaly Food Bank with the coluntary support of all the contributors involved. in greek and english distributed for free The presentation of the children’s fairy tale “The Dream” took place in the Municipal Art Gallery of Larissa, the G.I. Katsigras…

European Food Banks Federation – Annual Convention 2022

European Food Banks Federation Annual Convention 2023 – Berlin The FEBA Annual Convention 2022 “Europe in crisis, Food Banks in action” was organised by  the European Food Banks Federation in collaboration with Tafel Deutschland e.V. and took place on 13-14 October 2022 in Berlin. annualconvention.eurofoodbank.org Nentas Dimitris, on behalf of the Greek Food Bank, presented how the Food Banks…