Τιμητικές βραβεύσεις της Τράπεζας Τροφίμων

2020 Τιμητική διάκριση για τη γενναιόδωρη υποστήριξη στο έργο και τους σκοπούς της ένωσης “ “Μαζί για το Παιδί”. 2019 Βραβείο στον Πυλώνα Bravo Society. 2018 ‘Collect’ δράση συλλογής τροφίμων από καταναλωτές σε supermarket. 2017 Αριστεία ΣΔΕ. 2017 Τιμητικό βραβείο Waste & Recycling Awards. 2013 Αριστείο Εξαιρετικής Προσφοράς απο τον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος. 2003 Χρυσός…