«Επισιτιστικές ανάγκες γενικού πληθυσμού» Έρευνα της Τρ. Τροφίμων

Επισιτιστικές ανάγκες γενικού πληθυσμού Έρευνα για τις ανάγκες των συσσιτίων που στηρίζει η Τράπεζα Τροφίμων στην Αθήνα                                               Βασική λειτουργία της Τράπεζας Τροφίμων είναι η αναδιανομή τροφίμων για την κάλυψη επισιτιστικών αναγκών, περιορίζοντας ταυτόχρονα την σπατάλη τροφίμων, η οποία στην Ελλάδα είναι σε υψηλά επίπεδα. Τρόφιμα, που ενώ είναι κατάλληλα για κατανάλωση δεν μπορούν να…

Food Bank’s survey on the needs of soup kitchens supported by the Athens Food Bank

Food Bank’s survey  ”food needs in the general population” Food Bank’s work brings it into constant contact with grassroot organisations at the base of social care. They rely on the initiative of private citizens who give something of themselves to help the less fortunate. Many of the organisations are small and almost invisible, but both…