Συμμαχία για την σπατάλη τροφίμων

Συμμαχία για την σπατάλη τροφίμων Μια πρωτοβουλία του ‘Μπορούμε’ που -για την ώρα- αριθμεί 20 μέλη! Εταιρίες τροφίμων, τα αρμόδια Υπουργεία, οργανώσεις, πανεπιστήμια εργαζόμαστε για να περιορίσουμε την σπατάλη! Συμμετέχει και η Τράπεζα Τροφίμων! Προηγούμενο Επόμενο