μερόπειο γηροκομείο

ΜΕΡΟΠΕΙΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΜΕΡΟΠΕΙΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Το Μερόπειο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα ιδρύθηκε το 1914.  Από το 1972 και μετά με Προεδρικό Διάταγμα, λειτουργεί πλέον σαν Γηροκομείο για κυρίες άπορες και μετρίου εισοδήματος. Από το 2004 το Δ.Σ, τα Μέλη του οποίου εργάζονται αφιλοκερδώς, συνεχίζοντας την παράδοση της κοινωνικής προσφοράς, αξιοποιώντας πόρους του ΜΕΡΟΠΕΙΟΥ και με δωρεές φίλων προχώρησε στην…